מנטרל מדבקות RF

מנטרל מדבקות RF

מנטרל אלקטרוני שולחני לעבודה עם מדבקות הגנה מסוגים שונים .

מאפשר לנטרל את המדבקה מבלי לחפש אותה ,המנטרל מבצע נטרול ממרחק של 20 ס"מ

מונע את האפשרות שלא יסירו או ינטרלו את התג כבר בקופה .

 Type               Frequency           Range
Detection Speed
Detection Height       Deactivation Height
 טווח נטרול ותדר7.6MHz- 8.8MHz120pcs/min25cm20cm
20cm

    מוצרים דומים