מערכת הגנה על שעונים

מערכת הגנה על שעונים

מערכת הגנה אלקטרונית על שעונים יקרים מאפשר להציג את המוצר מבלי לחשוש שייגנב

כל ניסיון לנתק את האזעקה ישמיע מיד צפצוף חזק .

הנטרול יתבצע עם שלט .

 

    מוצרים דומים